Pro ODSA Evidence vozidel

                                                               

Datum :

 

PLNÁ MOC

 

 

Žádost o změnu v evidenci ODSA.

 

RZ:                             ………………………………………………………….

 

Tovární značka           ………………………………………………………….

 

Vin                             …………………………………………………………

 

 

ZMOCNITEL

 

Zmocňuji níže uvedeného zmocněnce, aby mým jménem provedl odhlášení, přihlášení vozidla nebo jinou změnu v evidenci…………………………………………………….

 

 

Jméno a příjmení / firma :    …………………………………………………………..

 

Bytem / sídlo firmy:             ………………………………………………………..

 

RČ / IČO                             ……………………………………………………………

 

 Jednatel:  …………………………….

 

 

 

 

                                                                                  …………………………………..    

                                                                                              podpis / razítko

 

Zmocněnec

 

 

 

 

 

                                                                                  ………………………………….     

                                                                                              podpis / razítko